Hộp chụp sản phẩm mini Puluz PU5023 tích hợp vòng đèn LED, 6 phông nền, 23cm

Liên hệ

Khi mua fullbox Hộp chụp sản phẩm mini Puluz PU5023 bao gồm:

  • Hộp Studio chính (với 1 bảng LED vòng) x 1
  • Túi mềm x 1
  • Phông nền đen x 1
  • Phông nền trắng x 1
  • Phông nền vàng x 1
  • Phông nền đỏ x 1
  • Phông nền xanh lam x 1
  • Phông nền xanh x 1
  • Hướng dẫn sử dụng x 1
preloader