Bảng đèn LED trợ sáng không tạo bóng mini Puluz PU5136, 20cmx20cm

306,000 

Khi mua fullbox Bảng đèn LED trợ sáng không tạo bóng mini Puluz PU5136 bao gồm:

  • Bảng đèn x 1
  • Cáp USB x 1
  • Hộp gói x 1
  • Kích thước đèn 20cm x 20cm
preloader